Audit


Activitatea de audit este activitatea profesionala independenta care ofera asigurare in ceea ce priveste informatiile continute in situatiile financiare sau nefinanciare si care se desfasoara in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Serviciile de audit si asigurare:

 • auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate
 • revizuirea situatiilor financiare istorice
 • asistenta la intocmirea situatiilor financiare consolidate
 • check
  servicii conexe conform Standardelor Internationale de Control al Calitatii
 • check
  asistenta la implementarea procedurilor de control intern
 • check
  activitati de audit intern
 • check
  auditarea proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit

Ai intrebari? Contacteaza-ne sau lasa-ne un mesaj