Calculul impozitului pe profit – amortizarea deductibila activelor reevaluate

Ne putem imagina urmatorul exemplu, pentru a intelege despre ce este vorba. In urma unei reevaluari a unei cladiri plus anexele aferente, se constata o crestere a valorii acesteia. Sa vedem ce gasim in noul cod fiscal in legatura cu amortizarea deductibila a activelor reevaluate. Pentru o interpretare corecta si pentru a afla mai multe detalii, este totusi necesar sa apelam la servicii de contabilitate. Putem face o comparatie cu perioada 2004-2009 si textul aferent din noul cod fiscal.

In 2004, se spunea ca deducerile de amortizare erau determinate fara sa fie considerate amortizarea contabila sau reevaluarile. Astfel, se considerau deductibile doar cheltuielile ce corespundeau reevaluarilor facute dupa anul 2004. Din 2007 insa, cheltuielile cu amortizarea din reevaluare au devenit iarasi deductibile pentru calcului impozitului pe profit. In 2008 au mai fost mici modificari, iar din 2009 regimul fiscal al reevaluarilor este modificat. Pentru rezervele din evaluare din perioada 2004-2009 (mai precis 1 ianuarie 2004 – 1 mai 2009) amortizarea nu este impozitata.

In noul cod fiscal 2016, putem vedea urmatoarele:

“Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, după caz; “

“g) veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descresterile anterioare aferente aceleiaşi imobilizari;”

“c) rezervele, cu excepţia celor reprezentând facilitaţi fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate in perioada în care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificarii destinaţiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv;”

“l) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;”

“(7) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, primite în administrare/concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.”

“(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.”

“7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale, efectuata de catre contribuabilii care aplică reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale, dupa caz.”

 

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: