Dreptul de deducere TVA si conditii de exercitare

Pentru a putea sa iti exerciti dreptul de deductie a TVA -ului exista niste conditii formale. Persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa detina factura emisa conform art. 155, alin. (19) din Codul Fiscal
  • Sa detina dovada platii facturii (in cazul achizitiilor efectuate de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare)
  • Sa detina autofactura – persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila obligata la plata taxei conform art. 150, alin. (2) – (4) și (6) si art. 151 din Codul Fiscal trebuie sa autofactureze operatiunile respective cel târziu in a 15-a zi a lunii următoare.

Dar haideti sa deslusim o dilema des intalnita: daca este deductibila in scopuri fiscale, suma TVA aferenta procurarilor de pe valorile materiale si servicii utilizatе in activitatea de intreprinzator pentru care nu se asigura dreptul la trecerea in cont a TVA, in temeiul art. 102 din Codul fiscal?

Este explicat foarte simplu de Serviciul Fiscal de Stat:

“    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare si necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv in cadrul activitatii de intreprinzator.

Totodata, conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligatiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare si necesare reprezinta cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activitati de intreprinzator, fara de care este imposibil de a face business, care sunt definite atat cu indici calitativi, cat si cu indici cantitativi.

De asemenea, potrivit art. 30 din Codul fiscal, restrictii privind deducerea TVA aferent marfurilor si serviciilor utilizate in cadrul activitatii de intreprinzator nu sunt.

Prin urmare, suma TVA achitata aferenta procurarilor de marfuri si servicii utilizata in activitatea de intreprinzator pentru care potrivit art. 102 din Codul fiscal, nu se asigura dreptul la trecere in cont, se raportează la cheltuieli, ulterior fiind dedusa la aprecierea obligatiilor la impozitul pe venit in modul general stabilit. “

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: